سبک زندگی

آداب خوشرویی در اسلام

شاید گیراتر از «حسن خلق»، واژه ای نباشد که ترسیم کننده روحی زلال و طبعی بلند و رفتاری جاذبه دار باشد. چیزی که عنوان برجسته رفتار یک مسلمان است و معیار کمال ایمان یک مؤمن، آنگونه که رسول خدا (ص) نیز، به این فضیلت متعالی آراسته بود.

بخشی از اخلاق نیکو، در «خوشرویی» متجلی است، بخشی در «خوشخویی» و بخشی هم در «خوشگویی». و چه خوش است که به این سه «خوش» مبارک و مقدس، بپردازیم و از آنها کلیدی برای گشودن قلعه دلها و عاملی برای تحکیم رابطه ها بسازیم.

فهرست مطالب

خوشرویی

در مواجهه دو نفر با یکدیگر، پیش از هر سخن و عمل، دو صورت با هم روبه رو می شود. مواجهه دو انسان با هم و کیفیت این رویارویی چهره ها، نقش عمده در نحوه گفتار و رفتار دارد و رمز گشایش قفل دلهاست

«خوشرویی»، هم در نگاه مطرح است، هم در لبخند.

 هم در گفتار آشکار می شود، هم در رفتار.

چه بسا رابطه ها و دوستی هایی که با «ترشرویی» و «اخم کردن» و « عبوس

شدن» به هم خورده است. از سوی دیگر مبدأ بسیاری از آشناییها هم یک تبسم» بوده است.

وقتی با چهره شکفته و باز با کسی رو به رو می شوید، در واقع کلید محبت و دوستی را به دست او داده اید. برعکس، چهره اخمو و ابروهای گره خورده و صورت درهم و بسته، دریچه ارتباط و صمیمیت را می بندد.

اگر این خوشرویی و خنده رویی با نیت پاک و الهی انجام گیرد، علاوه بر تأثیر محبت آفرین، «حسنه» و «عبادت» به حساب می آید.

  سلام

از امام باقر (ع) سخن بیاوریم که فرمود: «تَبَسُّمُ الرجُلِ في وَجهِ أخِيهِ حَسَنةٌ »   لبخند انسان به چهره برادر دینی اش «حسنه» است!

تبسم، مبدأ بسیاری از آشناییها و زداینده بسیاری از غمها و کدورتهاست. شگفت از کسانی است که از این کار بی زحمت و رنج و خرج، که برکات فراوان دارد، طفره می روند و به سختی حاضرند «گلخنده» مسرت را بر لبان خود و چهره دیگران بیافرینند.

برخورد با چهره باز با دیگران، آنان را آماده تر می سازد تا دل به دوستی با شما بسپارند. خنده رویی و بشاش بودن، دیگران را دل و جرأت می بخشد، تا بی هیچ هراس و نگرانی، با شما باب آشنایی را باز کنند و سفره دلشان را پیشتان بگشایند.

اگر با خوشرویی، بتوانید بار سنگین غم دوستان را سبک کنید، کارتان عبادت است و اگر با یک تبسم، بتوانید خاطری را شاد سازید، به خدا نزدیکتر شده‌اند. به قول حافظ:

دایم گل این بستان، شاداب نمی ماند

دریاب ضعیفان را، در وقت توانایی

محمد جواد محدثی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا