سبک زندگی پیامبر و اهل بیت

آداب پوشش در سیره پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام

پوشش در هر ملیتی متفاوت است واین تفاوت سرچشمه از آداب و رسومی است که آن جامعه جریان دارد. ظاهری آراسته و لباسی شایسته برای مسلمانان نیز از خواسته های نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام است که در کلام و رفتار ایشان پیوسته مورد اشاره بوده است. در این نوشتار به بررسی روایات پیرامون این امر پرداخته می شود.

لباس خوب و پاکیزه

رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرماید: کفش راحتی و سبک بپوشید و همانند اهل کتاب نباشید [نعلین بپوشید و چکمه نپوشید]؛ همچنین می فرماید: کفش خوب و لباس پاکیزه بپوشید؛ نیز می فرماید: هرگاه خواستی کفش و لباس بخری خوب و نو آنها را برگزین و می فرماید: هرگاه مردان و زنان امت من، از پوشیدن کفش ها و نعلین های پاره پاره و وصله دار دریغ نکنند خدا بر آنان آسان گیرد.

نکته: پیام این گونه احادیث این است که مسلمانان با رعایت نظافت و انتخاب جنس خوب در پوشاک، در زندگی ساده زیست باشند و تجمل گرا نباشند.

و همچنین می فرماید: هرگاه لباستان را در آوردید بر آن بسم الله بخوانید؛ و نیز می فرماید: هرگاه لباستان را در آوردید آنها را تا بزنید.

امیر مؤمنان عليه السلام می فرماید: هرکس به ادامه زندگی علاقه مند است، کفش خوب و لباس راحت و سبک بپوشد.

آداب پوشیدن لباس

امام صادق عليه السلام می فرماید: پس از استحمام، هنگام پوشیدن لباس بگو: اللهم البسنى التقوى و جنبني الردى»؛ خدایا ! لباس تقوا به من بپوشان و از بدی دورم کن، هرگاه چنین کردی از هر دردی در امانی.

  مهاجمان و دشمنان در دیدگاه پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام (2)

راوی می گوید: امام رضا علیه السلام لباس را از سمت راست می پوشید و هرگاه لباس نو بر تن می کرد بر کاسه ای از آب ده بار (انا انزلنه في ليلة القدر) و ده بار (قل هو الله أحد) و ده مرتبه (قل ياايها الكفرون) می خواند و سپس آن را بر لباس نو می پاشید، آن گاه می فرمود: هر کس پیش از پوشیدن لباس نو چنین کند پیوسته در ناز و نعمت زندگی به سر می برد مادامی که تاری [نخی] از آن لباس باقی است.

لباس نو

اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: آیا رواست که مؤمن ده پیراهن داشته باشد؟ فرمود: آری. پرسیدم: بیست پیراهن چطور؟ فرمود: آری اینها اسراف نیست، بلکه اسراف این است که پیراهن آبروداری [مهمانی و مجلس رسمی) را پیراهن کار قرار دهی.

امام صادق عليه السلام می فرماید: کمترین حد اسراف، استفاده بیجا [در حال عادی و کار ] از لباس رسمی است که برای حفظ آبرو است.

پوشیدن کفش

امام صادق علیه السلام می فرماید: پوشیدن کفش سیاه و نعلین زرد سنت است؛ نیز می فرماید: هرکس کفش زرد بپوشد پیش از آنکه کهنه شود سودی عایدش گردد.

همچنین می فرماید: هر کس کفش زرد بپوشد پیوسته در شادمانی است تا مندرس شود؛ همچنین می فرماید: سزاوار است که صاحب عزا عبا نپوشد و پیراهنی بر تن کند که شناخته شود و سزاوار است که همسایگان سه روز از طرف او از مهمانانش پذیرایی کنند ؛ کنایه از اینکه صاحب عزا، لباس مرتب معمولی نپوشد.

  امانت داری در سیره پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا