دل نوشته های شما

احترام به دیگران یعنی احترام به خود

اگر روزی خواستیم از سر خیر خواهی به دیگران کمک کنیم.
باید به دیگران احترام بگذاریم
به جای دیگران تصمیم نگیریم
به جای دیگران فکر نکنیم
به جای دیگران حرف نزنیم
به جای دیگران کارهای عجیب وغریب نکنیم
وعقایدمان را به دیگران تحمیل نکنیم
احساسات کسی را به تمسخر نگیریم به دیگران حق زندگی بدهیم
حق آزادی انتخاب بدهیم وبرای عقاید دیگران ازش قائل شویم
خود را جای دیگران قرار دهیم
تا
آنها را درک کنیم و بفهمیم….
دیگران به حمایت ما نیاز دارند
به همدلی ما نیاز دارند.
از سر دلسوزی کاری نکنیم که غرور دیگران خدشه دار بشه.
فراموش نکنیم که هر کسی خصوصیات و ویژه گی ها، منش و رفتار خاص خودش را دارد…
و همین تفاوتها ست که آدمها را کنار هم قرار می دهد.
میشه با دیگران اختلاف نظر داشت بدون ذره ای توهین وبی احترامی…

✍️دل نوشته های من غریب🌱
🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  عید فطرم به خداگوشه ی لبخند شماست...

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا