دل نوشته های شما

ازشکست به پیروزی پلی ست استوار…

شکست هم درست عین موفقیت بخشی از زندگی ماست.
ما راه رفتن را با زمین خوردن های مکرر
صحبت کردن را با هجی کردن واژه های نامفهوم، نقاشی را پس از خط خطی کردن
قاشق دست گرفتن و خوردن غذا را بعد از کلی ریخت و پاش…
و خیلی کارهای دیگر را با تکرار خطاهای بسیار آموختیم.
ما نیازمند و تشنه ی یاد گیری هستیم…
اگر از شکست بترسی جرات وجربزه ی
امتحان کردن پیدا نمی کنی رشد نمی کنی و استعدادت هیچ وقت شکوفا نمی شود…
برای کسب موفقیت…
آنگونه که می خواهی زندگی کن…

🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  حجاب زینت زن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا