مسابقه

اعلام برندگان مسابقه سیره پیامبر

بسمه تعالی

باطلاع شرکت کنندگان در مسابقه « کتابخوانی سیرۀ پیامبر(ص) » از کتاب «سیری در سیره عملی پیامبر اسلام (ص)» می‌رساند که :

با پایان یافتن زمان مسابقه ، قرعه کشی بین و اجدین شرائط بعمل آمد و در نتیجه 7 نفر از شرکت کنندگان ، برنده جایزه نقدی یک میلیون تومانی و پانصد هزار تومانی شدند.

لازم به ذکر است که تعداد شرکت در مسابقه به این شرح می باشد:

1 – تعداد شرکت کنندگان در هر دو مرحله مسابقه از  30  استان کشور،  523 نفر که از این تعداد 115 نفر از امتیاز لازم جهت شرکت در قرعه کشی برخوردار بودند.

2 – تعداد شرکت کنندگان فقط در مرحله اول 24 استان ،  1625 نفر که از این تعداد 237 نفر از امتیاز لازم جهت شرکت در قرعه کشی برخوردار بودند.

3 – تعداد شرکت کنندگان فقط در مرحله دوم از 31 استان، 869 نفر که از این تعداد 723 نفر، از امتیاز لازم جهت شرکت در قرعه کشی برخوردار بودند.

4- جمع کل شرکت کنندگان در مسابقه کتابخوانی 3017 نفر می باشند.

5- لازم به توضیح است که :

الف – با توجه به اعلام قبلی ، کسانی که در دو مرحلۀ مسابقه کتابخوانی شرکت نمودند از دو امتیاز جهت شرکت در قرعه کشی برخوردار شدند و در نتیجه جایزه آنها هم مبلغ یک میلیون تومان می باشد، و کسانی که فقط در مرحلۀ اول و یا مرحلۀ دوم ، شرکت نموده از یک امتیاز برخوردار شدند و در نتیجه جایزه برندگان این گروه ، هر کدام مبلغ پانصد هزار تومان اختصاص یافت .

  قرعه کشی و اعلام برندگان مسابقه فاطمی امین یاوران

 ب – امتیاز لازم جهت شرکت در قرعه کشی ، مربوط به کسانی است که حداقل به پانزده سؤال مسابقه در هر یک از مراحل پاسخ صحیح داده اند

اسامی برندگان مسابقه

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرستانمبلغ جایزهشرکت کننده در
دو مرحلهمرحله اولمرحله دوم
1عیسی دهقانخراسان رضویمشهد10/000/000 ریال
2فاطمه باقری ششدهفارسفسا10/000/000 ریال
3محمد جان شهریاریسیستان و بلوچستانزابل10/000/000 ریال
4هادی آبگونآذربایجان شرقیبناب5/000/000 ریال
5سجاد زعفرانیآذربایجان غربیشاهین دژ5/000/000 ریال
6مینو سلیمیکرمانشاهکرمانشاه5/000/000 ریال
7زهرا زارع بیدکییزدمهریز5/000/000 ریال

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا