انتظار

امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف

چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی

اگر تمام عالم را جست وجو کنی، دوستی همچون امام عصر(عج) نمی یابی که:

 هرچند بیادش نباشی تو را از یاد نبرد؛

هرچند او را رها کنی تو را رها نکند؛

هرچند بر او جفا کنی، از عطا دریغ نورزد؛

هرچند در حقش دعا نکنی، به درگاه خداوند برایت دعا کند؛

هرچند موجبات رنجش او را فراهم کنی، رنجوری تو را برنتابد؛

هرچند به او سر بلندی نیفزایی، او سبب افتخار و بزرگی تو باشد؛

اگر از ارتباط با وی خودداری کنی، خود به تو پیغام میدهد؛

اگر از او دفاع نکنی، تو را بی پناه نگذارد؛

اگر هزاران مرتبه قلبش را شکسته باشی، باز عذرت را بپذیرد؛

اگر کوچکترین خدمتت را به رُخش کشی، بزرگترین لطفش را به رویت نیاورد؛

اگر تو حریمش را پاس نداشتی، او تو را حمایت و محافظت کند؛

اگر تو او را طرد کنی، او کهف حصین و پناهگاه امن تو باشد…

و اینها در حالیست که هیچ نیازی به تو ندارد و تو سراپا نیاز واحتیاج به اویی!

هر وقت اراده کنی، هر گاه دلت از همه جا و همه کس بگیرد، در هر زمان و هر مکان، بدون وقت و هماهنگی قبلی و بی واسطه می توانی با امام عصر (عج) ارتباط برقرار کنی. کافیست با توجه نفسی بکشی و یک «یاصاحب الزمان» بگویی!

 برگرفته از کتاب «آشتی با امام عصر(ع)»

  جمعه های عاشقی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا