احکام

انتخاب مرجع تقلید و شرایط آن:

خصوصیات مرجع تقلید 

از مجتهد جامع الشرایط، یعنی مجتهدی که این خصوصیات را داشته باشد باید تقلید کنیم: 

1-مرد

2-بالغ

3-عاقل 

4-شیعه دوازده امامی 

5-حلال زاده 

6-زنده 

7-عادل 

8-بنا بر احتیاط واجب، باید حریص به دنیا نباشد 

9-از مجتهد های دیگر اعلم باشد. 

مرجع تقلید باید عادل باشد يعني چه؟ 

یکی از ویژگی هایی که مرجع تقلید باید داشته باشد، عدالت است. یعنی باید گناهان کبیره (گناهانی که در قرآن برای آنها وعده عذاب داده شده، مثل شرک به خدا) را مرتکب نشود و گناهان صغیره(مثل لعنت گفتن بر انسان یا حیوان) را هم مرتب تکرار نکند. همین که دیگران در ظاهر ببینند که ایشان این گناهان را مرتکب نمی شود، عادل محسوب می شود. 

انتخاب مرجع اعلم 

همانطور که در انتخاب پزشک، تحقیق می کنیم تا برای معالجه به پزشکی مراجعه کنیم که از همه متخصص تر ومتعهد تر است و این کار کاملا عاقلانه است، در انتخاب مرجع تقلید هم باید به مرجعی که متخصص تر و متعهد تر باشد مراجعه کنیم؛ به چنين مرجع تقلیدی، اعلم می گویند. ضمنا باید دقت کنیم که آسان گرفتن در احکام دینی نباید ملاک انتخابمان باشد. 

راههای تشخیص مرجع اعلم 

1-خود شخص یقین کند. البته این راه برای کسانی است که خودشان اهل علم باشند و بتوانند مجتهد اعلم را بشناسند. 

2-دو نفر عالم عادل که میتوانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند؛ اعلمیت یک مجتهد را تصدیق کنند( به شرط آن که با گفته ی دو عالم عادل دیگر، تعارض پیدا نکند.) 

  انواع نماز های واجب

3-از گفته عده ای از اهل علم – که میتوانند اعلم را تشخیص دهند – یقین پیدا شود.

راه های به دست آوردن فتوای مجتهد 

1-شنیدن از خود مرجع تقلید 

2-شنیدن از دو نفر عادل (بعضی از مراجع شنیدن از یک مرجع را نیز کافی می دانند.) 

3-شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. 

4-دیدن فتوا در منابع فتوایی مجتهد، که مورد اطمینان باشد

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا