دل نوشته های شما

انگیزشی

رنگ زیبای دریا از نگاه آبی آسمانست…
صیقلی و صافی سنگ های ته رودخانه از پاکی آب ها … و
هفت رنگ خوش منظر رنگین کمان از زلالی باران و زرافشانی خورشید…
اصلا خودت آفریده های پروردگار مهربان را ببین!
ببین…
چقدر منظم وهدفمند و هما هنگ اند…
جهان هستی مثال بی نظیریست
برای چگونه زیستن ما…
تو هم می توانی با مشخص کردن هدفت
گامهایت را استوار تر برداری…اما اگر
هدفت با ذاتت در تضاد باشد شکست می
خوری…
خودت باش… مثل خودت رفتار کن…
تا مثل خودت باشی و بیاندیشی
تو باید واقعی ترین نسخه ی خودت باشی.
خودت را دوست داشته باش. مشوقش باش
و
ازش بخوبی استقبال کن!
به افکار سمی و حرفهای چون برف
محل نگذار…
محکم باش و ب راهت ادامه بده…

✍️دل نوشته های من غریب
🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  خداحافظی اسفند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا