سبک زندگی پیامبر و اهل بیت

اهمیت کار و تلاش در گفتار و رفتار پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام

اسلام با تأکید بر تضمین روزی بندگان از سوی خدای متعال، سعی و تلاش را توصیه کرده و در قرآن می فرماید: [و ان ليس للإنسان إلا ما سعی]، انسان جز محصول کوشش خویش مالک چیزی نیست.

در بسیاری از روایات از کار و تلاش برای روزی حلال به عبادت برتر تعبیر شده است ؛ امیرمؤمنان عليه السلام آن را از سحرخیزی در راه خدا کمتر ندانسته و امام رضا علیه السلام نیز اجرش را بیش از جهاد در راه خدا دانسته و در حدیثی قدسی نُه دهم عبادت معرفی شده است.

کم همتی مانع پیشرفت

روایاتی نیز کم همتی را مانع پیشرفت و تنبلی را مایه حقارت و سربار  دیگران بودن را ناشایست می شمارند، چنان که در روایاتی دیگر از تلاش توانفرسا و کار مداوم شبانه روزی که باعث نادیده گرفتن حق اعضای بدن شود باز می دارد و آن را حرام می داند [هر چند مال به دست آمده از آن حرام نیست].

رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرماید: اگر مرد بر دوش خود هیزم کشد و نیازش را با آن تأمین کند و بیش از نیاز خود را صدقه دهد بهتر از این است که از دیگری درخواست کند، زیرا دست دهنده بهتر از دست گیرنده است.

اجر کار کردن برای خانواده

رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرماید: کسی که بر اثر خستگی از کار و تلاش به خواب رود آمرزیده شود و می فرماید: کسی که برای کسب روزی خود و خانواده اش مسافرت کند روز قیامت در سایه عرش خداست.

  مهاجمان و دشمنان در دیدگاه پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام (2)

امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماید: اگر جویای رستگاری هستید جدیت و تلاش را پیشه خود سازید.

کارگری سیره انبیا و امامان

خدا در قرآن درباره حضرت داود عليه السلام می فرماید: و به او فن زره سازی را که به سود شماست آموختیم، تا شما را در جنگ هایتان از آسیب های سخت سلاح هاحفظ کند، پس آیا شما سپاسگزار نعمت های ما خواهید بود.

پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ کس غذایی بهتر از غذای فراهم آمده از کار خویش نخورد و داود پیامبر  سلام الله علیه از دسترنج خود می خورد.

داود نبی علیه السلام

امیرمؤمنان عليه السلام می فرماید: خدای عز و جل به داود نبی وحی فرمود که تو بنده خوبی هستی به شرط آنکه از بیت المال ارتزاق نکنی و با دستان خویش کار کنی. داود سلام الله علیه چهل روز گریست؛ آنگاه خدا به آهن وحی فرمود که برای بنده ام داود نرم شو. آهن به فرمان خدا برای او نرم شد و داود  هر روز  زرهی می ساخت و آن را به هزار درهم می فروخت و از بیت المال بی نیاز شد.

سیره انبیا و ائمه اطهار

امام صادق عليه السلام فرمود: امیرمؤمنان سلام الله علیه هيزم جمع می کرد و آب از چاه می کشید و شخم می زد و از دسترنج خود هزار برده آزاد کرد و به جارو کردن خانه می پرداخت و فاطمه سلام الله علیها نیز با دستانش گندم را آرد و آن را خمیر می کرد و نان می پخت.

راوی گوید: وقتی امیرمؤمنان علیه السلام از جهاد فارغ می شد به آموزش مردم و داوری در میان آنان می پرداخت و هرگاه از آن نیز فارغ می شد در باغ خویش مشغول به کار می شد و با این وصف به ذکر خدای جل جلاله اشتغال داشت.

  حق فرزند بر پدر و مادر

حسن بن علی بن أبی حمزه از پدرش نقل می کند که گفت: امام موسی کاظم علیه السلام را دیدم که در زمین خود کار می کرد و پاهای او غرق عرق شده بود. گفتم: فدایت شوم! کارگران کجایند؟ فرمود: ای علی! کسانی با دست خود در زمین خویش کار کردند که از من و پدرم برتر بودند. گفتم: کدام کسان؟ فرمود: رسول خدا و امیر مؤمنان علیهما سلام  و همه پدرانم با دست خود کار می کردند و این سیره انبیا، رسولان و صالحان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا