دل نوشته های شما

ای تمامم از تو…!

آغاز می کنم
روزم را با نام مبارک تو
با بسم الله و ایه هایی که سرشار از تذکروعبرت آموزیست برای خودسازی بهترم
و دلم مملو از آرامش و امید به تو…
ومن غیر این چه می خواهم؟!
تو ای دلیل بودنم!

جنون داشتنت بی خیالم می کند از هر داشته ای!
می ریزد واهمه هایم را
وشهامتم می بخشد
در مقابل حیله ی دنیا و بلایایی که روبرویم قد علم کرده اند…
و
اینگونه است که درعین تنهایی تو همه چیزم شدی و درگیر وگور زندگی به من گزندی وارد نشده…

خانه ام از الماس آرامشت
غرق نور می شود
وبارانی از جنس رحمت،بر سرم باریدن می گیرد…وقتی

همه ی مصائب و دلشوره هایم را به دست توانای تو می سپارم…
و تو خود خوب تر می دانی چاره ی همه ناچاریهایم را… و من نه…
اما می دانم که از تمام دوندگی هایم به دنبال دنیا فقط تو خستگی هایم را می فهمی …
چه زیباست یاد آوری روزانه ی کلام دلنشین
و اذکار و تلاوت آیه ها ی شفایت …
ترا می ستایم و شاکرم ترا برای هر آنچه که از سر رحمت داده ای و هر آنچه که بخاطر مصلحت نداده ای…
داشتنت یعنی بی نیازی…
ونداشتنت یعنی غرق نیاز…

دل نوشته های من غریب
🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  شادی و آرامش از آن کسی است که به دیگران عشق می ورزد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا