سبک زندگی پیامبر و اهل بیت

برادران دینی

امام صادق عليه السلام می فرمایند: بر برادران مؤمن خود بیفزایید، زیرا هر مؤمنی یک دعای مستجاب دارد و فرمود: برادران مؤمن خویش را افزایش دهید، زیرا برای هر مؤمنی شفاعتی است و فرمود: برادری مؤمنان را افزایش دهید، چرا که نزد خدا برای ایشان حقی است که در روز قیامت با آن، پاداش آنان را می دهد.

حقوق برادران دینی 

در جامعه اسلامی جایگاه ارزشی افراد نزد خدا بر اساس لياقت های دینی و ایمانی آنان است و این یک اصل قرآنی است که می فرماید: پس آیا کسانی که مؤمن اند همچون کسانی اند که فاسق و سرکشاند؟ نه، اینان برابر نیستند. در آیه دیگر می فرماید: جز این نیست که همه مؤمنان با یکدیگر برادرند. و در آیه سوم فرمود: مردان و زنان با ایمان نسبت به یکدیگر ولایت متقابل دارند.

گفتنی است که ایمان همه مسلمانان در یک سطح نیست، بلکه مراتبی گوناگون دارد، از این رو امیرمؤمنان علیه السلام در پاسخ مردی که گفت: ای امیرمؤمنان! مرا از برادران با خبر ساز، فرمود: برادران دو دسته اند: برادران مورد اعتماد و برادران غیر قابل اعتماد؛ اما برادران مورد اعتماد همانند دست و بال وغیبت او حرام و مروت او کامل و عدالتش ظاهر و برادری با وی لازم است.

و نیز فرمود: مسلمان برادر مسلمان است؛ به او ستم نکند، او را گول نزند و او را واننهد و از او غیبت نکند و به وی خیانت نورزد و او را محروم نکند.

 تعامل با مؤمنان

لزوم اجتماع مؤمنان

محور ایمان مؤمنان، خدا، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، و اهل بیت علیهم السلام هستند و بر آنان لازم است در این محور، با یکدیگر در همه امور، اجتماع و هماهنگی داشته باشند و از تفرقه و جدایی بپرهیزند تا به اهداف ایمانی خود دست یابند، از همین رو خدا در قرآن فرمود: همگی به ریسمان الهی (قرآن و پیامبر) که شما را به خدا پیوند می دهند چنگ زنید و از اختلاف و پراکندگی بپرهیزید.

  وظایف کارگر و کارفرما در سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام

معنای اجتماع

رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای مردم! به اجتماع رو آورید و از جدایی بپرهیزید.

از امیر مؤمنان عليه السلام درباره جماعت و تفرقه پرسیدند. فرمود: به خدا سوگند مراد از اجتماع، پیوستگی و اجتماع پیروان حق است اگر چه اندک باشند و مراد از تفرقه، اجتماع اهل باطل است، گرچه پرشمار باشند.

برادران خانواده و دارایی آدمی اند … و این گونه از برادران همچون کبریت احمر کمیاب اند؛ اما برادران غیر قابل اعتماد، همین که از آنان بهره مند می‌شوی پیوندت را از آنان مگسل و بیش از این، از درون آنان مخواه، همین که آنان با تو خوشرویی و شیرین زبانی می کنند، تو هم در برابر آنان خوشرو و شیرین زبان باش، بر این اساس احترام و رعایت حقوق هر مسلمانی بر دیگر مسلمانان لازم است.

رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اسلام آن است که قلبت را [به حق] واگذاری و مسلمانان از دست و زبانت در امان باشند و همچنین فرمود: از ما نیست کسی که به مسلمانی خیانت کند یا به او زیان برساند یا با او مکر کند.

و نیز فرمود: هر کس بخوابد در حالی که بدخواه برادر مسلمانش باشد، خواب و بیداری او مورد خشم خداست، تا توبه کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا