دل نوشته های شما

برای خانواده

یادمان باشد

گاهی وقتها فراموش میکنیم ، بی احترامی امروز فرزندنمان نسبت به پدرش ، به خاطر بی احترامی دیروز ما بوده ،نسبت به پدرش

فرزندان ما به خصوص کودکان ،آنچه ازما میبینند ومیشنوند راتکرارمیکنند
آنها سلام کردنها ی ما ؛ نحوه ی نشست وبرخاست ما ، نوع گفتارورفتارما را میبینند و یادمیگیرندوتکرارمیکنند

برای داشتن فرزندانِ خوب ،رفتارهای خوب خود را تکرار وافزایش دهیم ، زیرا دراعمال ورفتارخوب ،حرف هزاران کتاب مفید نهفته است که، کودک را بی نیاز ازخواندن تک تک آنها میکند

برای ساختن نسل خوب وجامعه ی خوب ، باید خودمان خوب باشیم

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  آداب ورسوم عید نوروز در استان سرسبز و کرد نشین کرمانشاه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا