دل نوشته های شما

برای دخترم

نازنینم !اینکه دروجودما گاهی به خاطر گرسنی و بیماری ودردهای دیگران ، غم و دردی احساس میشود ؛ دلیل آن است که درجسم ما چیزی به نام روح وجود دارد که از ذات مقدس خداوندی در ما دمیده شده است
پروردگارمان ازروح خود درمادمید تا با آنکه مخلوق اوهستیم اما کارخدایی کنیم
اوبه تواناییهای ما ایمان داشت ودارد
نفس مادر ! پس علاوه برجسمت به تغذیه وکمال روحت نیز توجه کن
ووقتی که برای رسیدن به جسم فانی میگذاری برای روح متعالیت نیزبگذار تا ببینی که قادر به انجام چه کارهایی خواهی بود
بهارمن ! از انسانهای باروح متعالی اعمال ورفتارهایی سرمیزند که سایر بندگان خداوند درمقابل آنها سرتعظیم فرود می آورند .
پس همیشه درذهنت بسپار خلیفه ی خداوندی در روی زمین و برای خلافت خوب باید روح خوب ومتعالی داشته باشی

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  یادش بخیر! قبل ترها چه روزگاری داشتیم…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا