دل نوشته های شما

برای دخترم

حریر سبز بهارزندگیم ، دخترم ، دستانت را دردستان خود میفشارم وگرمای وجودم را نثار وجودت میکنم تا وجودت گرما بخش زندگیم باشد

🦋زیباترین ارمغان زندگی من ، غروبها دست دردست هم به میهمانی مسجد محله رفتیم و مسیرعبورمان مزین بود با پخش صدای روح بخش اذان ، و درکنارهم شانه به شانه در صف بندگان پاکش نشستیم و نماز وحمد الهی را به جای آوردیم

🌷هنگامه ی نذریها و ختم انعام ها و دعای کمیل وندبه ها ، من وتو بهترین همسفرهم بودیم در مسیر رسیدن به رضایت حضرت یار.

🌸من شبهای قدرم را زیباتراز همیشه صبح میکردم ، زیرا به تماشای گنج وجودت در چادر گلدار یادگارمادرم ، درحالی که تسبیح به دست داشتی و ذکر می گفتی ، من شکرگویان به تماشای تومی نشستم.

🌹امروز بیشتراز همیشه ؛ خداوندرا حمدوسپاس میگویم ، زیرا به من فرصتی داد تا تورا درحالی که وضو میگیری و به کودکت شیر می نوشانی تماشا کنم.
🍃این چرخه ی عشقبازی با خداوند ، نیکترین فرجامی است که من برای خودم وتو و نسل بعدی دخترانم میخواستم وآرزومندم.

💐گوهر زیبای خداوندی ،درمسیر خدا باش و بهترین ارثیه های این مسیر را برای فرزندانت به ارث بگذار ، زیرا خداوند حقیقتی است که فقط با او به سعادت واقعی میرسیم.

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا