سبک زندگی پیامبر و اهل بیت

به درستی معذرت خواهی کنید

این که شهامتتان را جمع کنید و شجاعانه بگویید که: “من اشتباه کردم.” آسان نیست. اما اگر شما مقصر بوده‌ اید، باید به اشتباهتان اعتراف کنید تا همسرتان بتواند شما را ببخشد و قضیه ختم به خیر شود.

اگر بدون این که اشتباهتان را قبول کنید، توقع داشته باشید که همسرتان شما را ببخشد، آسیب شدیدی به رابطه‌ تان می‌ زنید.
غرور جایی در زندگی مشترک ندارد، با تمرین تواضع و فروتنی می‌ توانید خطا هایتان را جبران کنید.

اگر اشتباه بزرگی انجام داده اید که غرور همسرتان را جریحه دار کرده اید و او بسیار ناراحت و آزرده است، باید برای آشتی با او به درستی معذرت خواهی کنید و دلخوری را از دلش درآورید.
گاهی اینکه صرفا بگویید “ببخشید” کافی نیست. در این شرایط باید بگویید که “متاسفم به خاطر این که …” و بعد اشتباهتان را توضیح دهید. و در بخش دوم عذرخواهی قول بدهید که: “در آینده دیگر …” و جای خالی را با تاکید بر تکرار نکردن این اشتباه پر کنید.

  حق فرزند بر پدر و مادر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا