دل نوشته های شما

به وقت دلتنگی

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

ازلحاظ روحی چقدر محتاج شنیدن صدای توام آن هنگام که میگویی جمهوری اسلامی حرم است
وچقدر دلتنگ خنده های صادقانه تو
وعظمتی که درچشمانت موج میزد که برایم یادآور تصویر هیبت زینب کبری دربرابر دشمنانش بود
قهرمان همیشه جاویدم کجایی که دلم هوای صلابت واقتدارت کرده
کاش یه باردیگه با صدایت مرا از خستگیهای این روزها به جمله پرامید ما ملت امام حسینیم میبردی
من ایمان دارم مارا دعا میکنی و به فکرجوانان حرم ایران اسلامی هستی
پس دعاکن قاسم هایمان دوباره با ذکر یا زهرا (س) ایرانمان را قوی تراز قبل کنن

  خالقا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا