دل نوشته های شما

به وقت زندگی

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱
۰۵۳

خش خش صدای برگ زیر گامهای مسافران نامانای جهان و رنگ خزان زده ی درختان و صدای جیک جیک متفاوت گنجشککان به صف کشیده روی آن درخت کوچه مون ، و دستهای به هم گره خورده ی من وتو و بوی نان گرم نانوایی ابتدای کوچه مون و قدمهای آروم و آروم پیرزنان وپیرمردان درمیان لی لی کنان دخترکان مدرسه ایی و چای نبات بقالی قدیمی ته کوچه مون که بابابزرگامونو دورخودش جمع میکنه تا دمی کنارهم فارغ از هیاهوی جهان نامانا باهم صحبتی هم خوش باشن ؛ زیباترین تصویراز نقاشی خداوندی است که چشمانی بینابرای من وتو خلق کرد که با دیدن این منظره هرروزمان را شروع کنیم وبدانیم وببینیم که زندگی با همین داشته ها زیباست .بیاقدر داشته هامونو بدونیم وازصمیم قلب خداوند را به خاطر داشتن آنها سپاس گوییم

  اونی که همیشه هست خداست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا