دل نوشته های شما

بی تعارف باخودم

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

درطول تمام سالهایی که از خداوند عمرگرفتم ، آنچه یقینا برایم حاصل شد؛ این بود :که او هیچ نیازی به من ندارد
واین من بودم که همیشه محتاج کرم و نیم نگاهی از جانب او بودم .
در هر ولوله وآشفته بازاری که درهرروزگاری سر برمیکشد ؛ آنچه جاوید وپایدار بود یادونام خداوند بود وبس وآنچه فانی و ناپایداربود ، منیتهای حباب گونه بود که دراذهان هم به جا نمی ماند
پس به خودم گفتم ومیگویم : بنده ی درگاه خداباش وبس
سرکشی ،عاقبتِ فرعونی وقارونی دارد.
حوادث هرزمانه، آزمون های ناگهانی دارد
حاشا وکلا که من ،برای رضایت غیر خدا گام بردارم
ودراین آشفته بازاراین روزها ، چقدر محتاج تکرار این دعام : یا الله ویا رحمان ویارحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا