دل نوشته های شما

تغذیه فکری دوران ما

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

ما معمولا به غذامون دقت میکنیم تا مبادا شک وشبهه ایی درآن باشد که درآینده فرزندمون، تاثیر منفی بذاره
این خیلی خوب بود وهست .
ولی امروز مساله ؛ فراتراز غذای جسم است .
امروز تغذیه فکری وروحی خیلی تاثیرداره
درتغذیه فکری که به خورد کودک ونوجوانمون میدیم یا میدن ؛ دقت کنیم
خودتحقیری؛ ناامیدی ؛ تیلیغات منفی ونامناسب ؛ فیلم وسریالهای مزخرف ؛ بی ارزش ساختن نظام خانه وخانواده ؛ و…….
همه ی اینا وصدها معایب دیگر در رسانه های اجتماعی وجوددارد ،که اگه لحظه ایی غفلت کنیم ؛زندگی خود و فرزندانمان را تباه ساختیم .
پس ،مواظب تغذیه فکری و روحی خود وخانواده ی خود باشیم .
در نحوه ی استفاده از رسانه ها فرزندان خود راتنها نگذاریم.
به اطلاعات خود بیفزائیم و صحت وسقم وقایع را با دقت بررسی کنیم

  ای منجی دلهای خزان دیده کجایی ...؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا