توصیه های انتخاباتی

2- تأثیر نگرفتن از تبلیغات منفی داخلی
انتخابات در کشور ما انتخابات سالمی است؛ من تعجب می کنم از بعضی ها که خودشان به وسیلۀ انتخابات به یک جایی رسیده اند، همین ها انتخابات را زیر سؤال می برند؛ چطور آن وقتی که انتخابات به نفع شما است، صحیح و متقن است ، اما آنجایی که به نفع شما نیست، انتخابات می شود خراب؟
ما از دشمن که گلایه ای نداریم، دشمن خُب دشمنی می کند، شأنش این است ، اما از دوستان ، از کسانی که در داخل کشور هستند _ چه یک نویسندۀ روزنامه، چه [آن] کسی که با فضای مجازی ارتباط دارد، چه آن کسی که نمایندۀ مجلس است. چه آن کسی که مسئول مهم دولتی است_ [توقع داریم]؛ همه بایستی مراقبت کنند. این جور نباشد که ما به زبان به مردم بگوییم که در انتخابات شرکت کنند ، منتها یک جوری حرف بزنیم که مردم را از ورود در انتخابات دلسرد کند؛ این درست نیست، این غلط است.
16/11/ 1398

3- طرفداری محرومین ، مهم تر از جناح بازی
انتخابات، میدان رقابت است و افراد بایستی با هم رقابت کنند؛ منتها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه و عناد آمیز. این جناح ها و خطوط و احزاب هم از نظر بنده اعتباری ندارند. بعضی خودشان که کشمکش می کنند هیچ، سعی می کنند که رهبری و دستگاه های نظام را هم وانمود کنند که در دعواهای جناحی و خطیِ این ها را واردند! این مطلب درست نیست. بنده حزب و شخصیت نمی شناسم؛ بنده این را می شناسم که کسی که نمایندۀ مردم می شود، باید با تقوا باشد. اولین شرط تقواست . دیگر اینکه باید طرفدار محرومین باشد؛ بداند که در کشور محرومیت هست و سعی و همت او باشد که رفع محرومیت کند. باید ضد فساد هم باشد و با فساد مالی و اقتصادی به شدت و به جد، از بُن دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند . البته توانمند ، با اخلاص و عالِم هم باشد. صلاحیت بر اساس این مسائل است و مسئولان دستگاه های مختلف – چه وزارت کشور ، چه شورای نگهبان و چه دستگاه هایی که در زیر مجموعۀ این مراکز مشغول فعالیت هستند – باید معیارشان را قانون قرار دهند؛ زیرا در قانون این مسائل پیش بینی شده است.
18/10/1382
4- رآی دادن ، یک وظیفۀ اسلامی و ملی
آحاد ملت ما باید بدانند آنچه بکارند، درو می کنند. بعضی ممکن است در رآی گیری شرکت نکنند؛ بعد بگویند چرا فلان کار نشد. شما باید شرکت می کردید و آن کسی را که فکر می کنید می تواند این کار را انجام دهد و می پسندید، انتخاب می کردید تا آن طور که می خواهید، بشود. نمی شود ما درا نتخابات شرکت نکنیم ؛ بعد نتیجۀ انتخابات احیاناً آن طور که ما می پسندیم، نشود؛ سپس بگوییم چرا نشد! بله، وقتی انسان شرکت نکند، همین است، هم وظیفۀ میهنی و ملی است و حفظ عزت و شوکت به این وابسته است ، هم وظیفۀ سیاسی است – کسانی که فهم و تشخیص سیاسی دارند ، وظیفه دارند وارد شوند – هم وظیفۀ اخلاقی است ؛ حقوق مردم اقتضاء می کند که انسان در این میدان وارد شود.
28/2/1380

5 – بدگویی ، اهانت و تهمت ممنوع
در انتخابات با کرامت رفتار کنند همه؛ چه آن هایی که نامزد می شوند، چه آن هایی که طرفدار آن هایند، جناح های مختلف کشور، بداخلاقی و بدگویی و اهانت و تهمت و این حرف ها را مطلقاً راه ندهند. این از آن چیزهایی است که اگر پیش بیاید، دشمن از آن خوش حال می شود.
1/10/1386

6 – انتخاب اصلح با حجت شرعی
شورای محترم نگهبان ، خب مردمانی پرهیزگار ، متقی و آگاه اند، طبق قانون تشخیصی می دهند و عده ای به عنوان افرادی که صالح اند ، معرفی می شوند؛ من و شما باید نگاه کنیم ببینیم در بین این صالح ها ، کدام صالح ترند، کدام بیشتر به درد مردم می خورند، کدام بیشتر می توانند این بار سنگین را بر دوش بکشند و با امانتِ کامل این راه را ادامه دهند و پیش ببرند؛ این را باید من و شما نگاه کنیم ببینیم ، بشناسیم. از افرادی که ممکن است ما را هدایت کنند ، راهنمای کنند، کمک بخواهیم ؛ بالاخره خودمان را به حجت شرعی برسانیم. اگر انسان بر طبق حجت شرعی کار کرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب در بیاید، باز سرفراز است؛ می گوید من تکلیفم را عمل کردم، اما اگر بر طبق حجت شرعی عمل نکنیم، بعد خطا از آب دربیاید، خودمان را ملامت خواهیم کرد؛ عذری نداریم ، حجتی نداریم.
25/2/1392

7- در نهایت، همه در یک جبهه
دقت کنیم که ا نتخابات مایۀ انشقاق نشود؛ این حرف اصلی من است . اینکه ما تصور کنیم که یک گروه مثلاً چند میلیونی یک طرف اند ، یک گروه چند میلیونی طرف دیگر، این به نظر من یک خطای بسیار بزرگی است ؛ قضیه این جور نیست. همه در یک طرف قرار دارند. آن کسانی که به رئیس جمهور منتخب این دوره از انتخابات رأی دادند. همان قدر وابستۀ به انقلاب و کشور و نظام اند ، که آن کسانی که رأی ندادند. مجموعه های مردمی ، فرزندان این کشورند؛ فرزندان این ملت اند. این خطاست که ما این دو مجموعۀ رآی دهنده را که یک عده ای رأی به یک نامزدی دادند، یک عده ای رأی به آن نامزد ندادند، این ها را متخاصم و متقابل فرض کنیم؛ نه، در یک مسئله ای ، در یک گزینشی ، این ها سلیقه شان یک جور نبوده، لکن در اصل قضیه ، در اعتقاد به نظام ، در پشتیبانی از جمهوری اسلامی ، همۀ این ها با هم یکی هستند.
26/3/1388

دکمه بازگشت به بالا
کمتر از 2 روز تا پایان دومین دوره مسابقه مطالب سایت امین یاوران باقی مونده!همین الان تو مسابقه شرکت کن
+