دل نوشته های شما

جهان گلستان میشود به لبخندی

خورشید هرروز برپهنه ی بی کران گیتی میتابد و نورش نوازش بخش است برای هرچیزی که لایق رشد کردن است ومیخواهد که رشد کند

من هر روز با لبخندم بیدارمیشوم تا شاید گرمابخش دل غم زده و لب محزونی باشم که با خنده ی من روزش زیبا میشود

تو با عطر نفس هایت که باد آن را به جان من میرساند نوید بخشی نبض حیات منی

و دیگری با باراش چشمان بارانیش دل من وتورا محزون میکند تا یادآوراین باشد ؛که شادی وغم ما درگروه شادی وغم همنوعانمان است

دل زیباترین گنجینه ی رحمتی است که خداوند در کالبد انسانی امانت گذاشته تا مهربانیش را به هرآنچه آفریده ی خداست هدیه کند

دلهای مهربانمان را به روی هم بازکنیم و درکنارهم باشیم وبذرلبخند وشادی برلبها ودلهای همدیگربنشانیم وبکاریم که اینگونه جهانمان گلستان میشود

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  حجاب زینت زن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا