دل نوشته های شما

حال خوب

ما شاید طبیب نباشیم، اما باگوش دادن به دردِ دلهای یک نفر، که شاید دخترنوجوان همسایه باشد، یا مسافری که در مسیر باما همسفر شده، یا کودکی که از ترسها ودلهره هایش میگوید؛ میتوانیم مرهمی باشیم بردرد و رنجی که او از آن صحبت میکند. گوش دادن یک هنراست و جواب دادن با صبر و حوصله هنری والاتر.

پس، برای آرامش هم، هنر خوب گوش دادن و خوب جواب دادن را در خود بالا ببریم.

از خانم راضیه فاضل فر، کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  عید فطرم به خداگوشه ی لبخند شماست...

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا