دل نوشته های شما

حجاب …

صاحب قلمی میگفت: اگر پول داشتم به تمام دختران وزنانی که تحت هر شرایطی با حجاب کامل در اجتماعات ظاهر می شوند…
میلیاردها پول می دادم.
گفتم تحت هر شرایطی یعنی چی؟
گفت یعنی تو گرمای تابستان آنجا که آفتاب داغ ما مردها را که اینقدر آزادانه با تی شرت به خیابان می زنیم را کلافه می کند
خانم محترمی را می بینم که چادر مشکی اش را محکم تر می چسبد واز سرو رویش عرق نجابت می ریزد … در زمستان هم آنجا که من مرد با کاپشن گرم بیرون می روم او چادرش خیس باران می شود…
اما برایش مهم نیست
چون دارد با تمام جان امانت داری می کند…
چون خدا را در کنارش دارد…

گفتم حجاب کامل یعنی چی؟
گفت: یعنی این طور نباشه که با داشتن چادر موهای رنگ شده اش از زیر چادر نمایان باشد…
واین طور نباشه که چادر داشته باشد ولی خدای نکرده وقتی برای لحظه ای چادرش بکنار برود… از بی حجابی شرم آورتر باشد
و اینقدر به خود رنگ و لعاب بزند که بیشتر بچشم نامحرم آید…
ودر ادامه گفت :
در این زمانه، خانمهای قوی کسانی هستند که مقابل هجوم و جهالت و بی فرهنگی ها ایستاده اندوحاضرند هر سختی را ب جان بخرند اما تن به پایمال کردن هویت وارزش خویش ندهند…
گفتم این وسط مردها ی جامعه ی ما چه نقشی دارند…؟؟
گفت :مرد اگر مرد باشد، حالش بهم می خورد
وقتی زنی را بی حجاب در خیابان ببیند…

دل نوشته های من غریب
🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  شادی و آرامش از آن کسی است که به دیگران عشق می ورزد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا