دل نوشته های شما

حرفهای مادر دختری

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

ریحانه ی زندگی من ، زیباترین معنی آفرینش دخترکم ، تومیهمونیها موقع رفتن همیشه میگفتی : میشه یه کم دیگه بمونیم ، بیشتر میموندیم ولی درنهایت باید برمیگشتیم خونه ی خودمون
کم کم آموختی سرای دنیا هم مثل میهمانی زودگذره و جایگاه دائمی مانیست ، روزی باید به خانه ابدی برگردیم . این نکته رو نه من و اطرافیانت ، بلکه زمانه با مرگ عزیزان واطرافیان به تو آموخت
وتو نازگلک من، آموختی مرگ هست وحقیقت دارد
امروز در میان هیاهوی دیده شدنها، درمیان شعارزن زندگی آزادی ، رشته ی افکارت سمت وسویی دیگر گرفته
امروز تونیز خواهان دیده شدن هستی
تو انتظار داری من بپذیرم که موهای تو وبدن تو زیباییهایی دارد که باید دیده شوند
ای نَفَست بهارزندگی من، تو برای دیده شدن چیزهایی غیراز بدن نیز داری
مثل استعدادت ، تواناییهای هنری، فن بیان جذابت که با آن هرآشوبی رابه آرامش بدل میسازی
پس آرامش من ، بدنی که خداوند حریم خصوصی تو قرار داده را در صدف عفاف بپوشان و برای دیده شدن بر داشته هایت نظر کن
نازبانوی من ، خداوند از آسیه ومریم وهاجر یاد کرده ؛ به کتابش مراجعه کن وببین چرا آنها ستودگان خداوندند
و در بخشهای پایانی کتاب زیبایش قرآن کلمه ایی هست تحت عنوان حماله الحطب ، درپی تعبیرآن نیز باش
زنی را عنوان میکند که با کارهایش پیامبر ویارانش را خونین دل میکرد
امروز عزیزکم ببین هم آسیه وهاجرومریم شناخته شده اند هم حماله الحطب ، ببین تمایل داری از کدام دسته باشی

  خالقا

ماه من . وقتی برای انجام فرامین خداوندت هیچ ترس واندوهی به خود راه ندهی او چندقدم پیشقدم میشود وبه سمت تو می آید و تورا شهره ی آفاق میکند
بدون آنکه بخواهی از بدنت هزینه کنی
نازنینا.مرگ راباور کردی وآموختی که خداوند وفرامینش حق است.
پس برای دوروزه ی دنیا دنبال دریوزگی شهرت و قدرت نباش ،که اگر چنین باشد تحت فرمان شیطانی و بازنده ی دنیا وآخرت
آیندگان از ما واعمال ما خواهند نوشت وعبرتها خواهند گرفت
قداست مریم تا تاریخ هست ، هست و حماله الحطبها نیز هستند ؛ پس زن ؛ زندگی وآگاهی را سرلوحه ی خود قرار بده وبگذار تاریخ توصیف عصمت دختران مکتب زینب را بازگو کند
با انتخابی از روی آگاهی ؛ نه از روی احساسات زودگذری که آموزه های لشکریان شیطان به فرماندهی معروفهای بی صرفه ؛ به افکار دخترکان معصومی چون تو میدهند
آزادی تو در پی رهایی از روسری و دامن نیست عزیزکم.این اهانت به تو ومقدساتی است که هویت تورا میسازد
دخترم آرامشم.روزی که ازمیهمانی این جهان گذرا رخت برمیبندیم و در عرصه ی محشر در پیشگاه خداوند حاضر میشویم،زیباست اگر حسین بن علی به استقبال ما آیدو گوید او حسینی بود و به مادرم زهرا (س) ارادت داشت ودر آشفته باز هرج ومرجها رفتارش زینبی بود پس اورا به من ببخشید و چه زیباست لبخندرضایت ارباب و اشک شوق ما
آوای قلبم:جهان گذرا میگذرد وآنچه به جا می ماند اعمال نیک ورفتارنیک ماست.نیک آن است که خداوند فرمود.
پس درپی فرامین وامرالهی گام بردار
بگذار درچشم او دیده شوی.که وقتی چنین شد جهان تورا خواهد دید

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا