دل نوشته های شما

حرفهای یواشکی با دلم

دل میسپارم به خداوندی که قبل از من در حادثه ها حضوردارد ، همان حادثه هایی که تارخ ندهد خداخدای من بلندنمی شود
به او دل میسپارم ، چرا که با اینکه رنگ عوض کردنم را میداند و یقین دارد فقط درسختیها وتنهایی ها او رایادمیکنم ولی همچنان کنارم هست ومی ماند
شایدهم از دل سپردن من نباشد ، زیرا فطرت دل ما اساسا خانه ی اوست واوست که به خانه ی خود که ما به تصرف غیردرآوردیم سرمیزند . آرام وبیصدا که مبادا ما برنجیم
اوست عشق حقیقی و ما غافلیم

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  عید فطر، عیدی بندگان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا