سبک زندگی پیامبر و اهل بیت

حق فرزند بر پدر و مادر

فرزندان امانت الهی و نعمت و نشانه های خدا هستند و والدین درباره ،سلامت ،رشد تعلیم و تربیت آنان مسئول اند و در برابر تربیت خوب “پاداش و در برابر تربیت بد آنان كیفر خواهند ديد.

روایات اهل بیت سلایق برای، فرزند حقوقی را بر عهده والدین دانسته که عبارت اند از: ۱. انتخاب نام نیکو برای او ؛ ۲. سرزنده و گرامی داشتن مادر او؛ ۳. توجه به انتسابش به والدین؛ .۴ بهداشت نظافت و ختنه او ؛ ۵. تغذیه مناسب وی؛ ۶. تعلیم و تربیت او ؛ .۷ مهرورزی به وی ؛۸. اکرام او ۹. یاری کردنش بر کارنیک

شست و شو

رسول گرامی فرمود کودکانتان را از آلودگی بشویید زیرا شیطان آلودگی را می بوید و موجب ترس کودک در خواب و نیز آزار فرشتگان همراه کودک می شود.

 ختنه کردن کودک در روز هفتم

 از موارد بهداشتی کودک سنّت ختنه است. از معصومان علیهم السلام روایت شده است نوزادان پسر خود را در روز هفتم (تولدشان) ختنه کنید تا پاک باشند

پیشگیری با عوامل معنوی

 از عوامل پیشگیری معنوی برای فرزندان، اذان گفتن در گوش راست کودک و اقامه در گوش چپ اوست. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی هرگاه صاحب پسر یا دختر شدی در گوش راستش اذان و در گوش چپ او اقامه بگو که شیطان با این کار به وی زیانی نمی رساند .

تغذیه کودک

حق تغذیه

تغذیه کودک به ویژه زمان شیرخوارگی مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته و برای آن احکامی مقرر کرده است. در قرآن کریم آمده است و مادران هر چند طلاق گرفته باشند – فرزندان خود را دو سال تمام شـیـر مــی دهـنـد. ایــن حکم برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را کامل کند و خوراک و پوشاک مادران در حد متعارف بر عهده پدر کودک است.

پاداش شیردهی کودک

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هرگاه زن باردار شود همانند روزه دار و نمازگزار و مجاهدی است که با جان و مالش در راه خدا می جنگد و هرگاه زایمان کند بزرگی پاداش وی را هیچ کس نمی داند و هرگاه شیر می دهد هر مرتبه مکیدن کودک برابر است با آزاد ساختن برده ای از فرزندان اسماعیل علیه السلام و هرگاه از شیردهی فارغ می شود فرشته بزرگواری به پهلویش می زند و می گوید خدا تو را آمرزیده است؛ کارت را از نو آغاز کن.

  اهمیت سفر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا