دل نوشته های شما

خدای من

خدای من!

ای تو عزیزترین دارایی ام…
انگاه که
دست گرم مهربانت برجانم حس می کنم و
آرام می گیرم هر زمان که خلا نبود نت
در اقیانوس تنهایی و غربتم موج می زند سر تا پای وجودم را…
دلم قرص از بودنت وحکمتت را شکر
برق امید از داشتنت در چشمانم می درخشد
وسرشارم می کند از وجودت و نگاه عاشقانه ات بر من
و
از تو زنده می شوم
آنگاه که میگویی ای بنده ی من، ای بند بند وجودم، ترا دوست دارم
ومن هم خواهم گفت :
ای نور ازلی وابدی وای ماندگارترین یاور من
وای امن ترین پناه وجودم از تمام ناملایمات و بی نفس هایم در این دنیای فانی پذیر… عاشقانه دوستت دارم…
تو خوب دانی ومن هیچ ندانم و مات و مبهوت به دریای رحمتت خیره می مانم …
ستایش وستودنم ناپایان از آنچه بر سرم منت نهاده ای
من ب شدت نیازمند تو و تو بی نیازاز حمد و ثنای من….
یا رب! فهمیده ام که ب اندازه ی تمام سختی
هایم ترا نشناخته ام
وب اندازه ی تمام خوشی هایم ترا شکر گذارنبوده ام…

✍️دل نوشته های من غریب
🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  دلبسته باش اما وابسته نه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا