دل نوشته های شما

خوشبختی همین حوالی است

خوشبختم ،به لحظه ی باریدن باران سوگند

خوشبختم ، به لب خندان پدر و سجده ی شکر مادر و صدای گریه ی کودک همسایه که شاید گریه اش ، سلامی باشد به دنیای جدیدبه هنگام ولادت

خوشبخترینم ، که خداوندی دارم که دلم هوایش میکند و سرم هوس گریه درآغوش خدارا دارد تا که برشانه ی پرزمهرش سر بگذارد

خوشبختی من همین حوالی است ، لب آن گل رزقرمز که من میچینم برای هدیه به دوست

خوشبختم که قلبی پرزمهروعشق عزیزانم دارم

من خوشبختم که خداوندی چون او، با تمام خوشیهایم دارم

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  شادی و آرامش از آن کسی است که به دیگران عشق می ورزد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا