درس هایی از قیام 15 خرداد

قیام 15 خرداد
قیام 15 خرداد

درس‌هايی از قيام ۱۵ خرداد

قيام ۱۵ خرداد كه با حضور گسترده مردم به رهبری علمای دينی به وقوع پيوست، به ظاهر سركوب شد، اما به سبب ويژگي‌ها و شاخصه‌هايی كه داشت، در واقع استمرار يافت و نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون كرد. نگاهی عميق به اين قيام می‌تواند درسهای خوبی برای امروز ما نيز داشته باشد.

اول اينكه به نقش دين، مذهب و علمای دينی در تحولات سياسی – اجتماعی توجه كنيم و حضور گسترده مردم در اين قيام را مرهون معنويت‌خواهی و دين‌گرايی مردم بدانيم. به‌طوري كه مبدا اين قيام در محرم سال ۴۲ و الهام گرفته از قيام امام حسين(ع) بوده و مهم‌ترين نقطه استمرار خود را در همين ماه و ماه رمضان توسط مبلغان دينی و حضور مردم داشته است.

اگر رژيم‌های ديكتاتوری توان از پای در آوردن گروه‌های سياسی، چه داخلي و چه منتسب به خارج نظير حزب توده، را دارند، اما توان مقابله با نيروهای مذهبی را كه از بطن ملت جوشيده و رشد كرده‌اند و براساس عقايد و ارزش‌ها رفتار می‌كنند نخواهند داشت. لذا پايايی حكومت در كشورهای اسلامی نظير ايران، به در نظر گرفتن اعتقادات دينی مردم، ترويج و پاسداری از آن بستگی دارد.

لذا تئوری مردم‌سالاری دينی كه به معنای استفاده از حضور مردم براساس مكتب اسلامی و دينی در عرصه‌های اجتماعی و سياسی است، بهترين راه حل برای پيشرفت و آباداني كشور می‌باشد.

دومين درس اين قيام، عدم اعتماد به دولت‌ها و رسانه‌های خارجی است. در اين قيام دولت‌هايی كه شعار دمكراسی و مردم‌سالاری می‌دادند نه تنها از قيام مردمی ايرانيان حمايت نكردند، بلكه چون محمدرضا شاه در پی تامين اهداف آنان بود، به طرفداری از ديكتاتوری وی پرداختند و در رسانه‌های خود قيام سراسری مردم را به شكل اعتراض عده‌ای مرتجع، محدود نشان دادند.

امروزه نيز دولت‌های به اصطلاح دمكرات هيچگاه به دنبال مردم‌سالاری، آزادی و يا تامين حقوق بشر و ملت‌ها نبوده و هر جا منافعشان اقتضا كند، به همان جا می‌روند.

جنايات رژيم صهيونيستی در فلسطين و سكوت كشورها و همچنين جنايات آمريكا در عراق و اشغال اين كشور بدون مجوز بين‌المللی و عدم واكنش جدی دولت‌ها بيانگر عمق دروغگويی آن‌ها در شعارهای آزاديخواهانه است.

سومين درس اين قيام به همه ملت‌های آزاديخواه جهان اين است كه اگر در مقابل ديكتاتورها ايستادگی كنند و حاضر به فدا كردن جان خود در راه ارزش‌ها باشند، پيروز می‌شوند. اگر چه قدرت‌های خارجی نيز از آن ديكتاتورها حمايت كنند.

هر ملتی با تلاش و فداكاری می‌تواند سرنوشت خود را تغيير دهد و از زير يوغ ستمكاران رهايی يابد. مردم فلسطين، عراق و ديگر كشورهاي تحت ظلم بايد تنها راه نجات خود را مقاومت در برابر ظالمان قرار دهند و تا رسيدن به مقصود از پای ننشينند.

چهارمين درس اين قيام كه متوجه حوزويان و دانشگاهیان می‌باشد، اين است كه دو نهاد مقدس حوزه و دانشگاه و ارتباط عملي اين دو را مدنظر قرار گیرد و مستحکم شود.

همانقدر كه اين دو نهاد در پيروزی انقلاب نقش داشتند، در شكوفايي، پيشرفت و تعالی آن نيز مؤثر خواهند بود. نهضت نرم‌افزاری علمی كه امروزه مورد نظر مقام معظم رهبری است توسط اين دو نهاد قابل تحقق است و تک‌روی يكی از اين دو و تخطئه ديگری توفيقی نخواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا