داستان و حکایتدل نوشته های شما

دل نوشته های من غریب

فرستاده از خانم سلیمی

✍️اگر محبت قلبی تان را به زبان آورید معجزه رخ می دهد.
شنیدن عبارت زیبای دوستت دارم چه می‌کند با دل وروح وروان آدمها…؟!
کاش از روی عادت هم که شده باخوش زبانی و کلمات محبت آمیز با همدیگر صحبت کنیم .
وتا می توانیم واژه های زیبا بکار ببریم .
جاری شدن عبارت زیبای دوستت دارم بر زبان ما سنگ را نرم می کند …
وبرای مرد حکم یک زره آهنی دارد که به تن پوشیده وبا تمام توان با سختی های زندگی می جنگد.
برای زن حکم انرژی ودلگرمی دارد، زن بعد از شنیدن این کلمه ی اعجاز انگیز تمام خانه و زندگی اش را با عشق زینت می بخشد.ودلش گرم می‌شود به وجود همسر وفرزندان ..!
برای بچه ها…مخصوصا کودکان دلبندمان ،آن زمان که هم صحبتشان شده وبا دل کوچکشان همدل وهم زبان می شویم
وچشم در چشمان زیبایش به او می گوییم،‌ دوستت دارم یعنی غمت نباشه، تا من هستم .
پس بیایید این معجزه را تا می توانیم برای خانواده وعزیزانمان نه فقط در قلب ،بلکه بر زبانمان جاری کنیم .

❤️❤️❤️❤️❤️

  ای منجی دلهای خزان دیده کجایی ...؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا