خانواده

رسم خانواده داری

حجت الاسلام والمسلمین تراشیون

یک وقت می بینید یک پچ پچ ما، یک نگاه ما، یک سکوت ما، یک حرف ما ممکن است یک خانواده ای را دچار آسیب و مشکل کند. اینجاها است که ما می گوییم در این خانواده باید به آن دقت شود و ما این دقت ها را نداریم. دقت نمی کنیم که این کلمات، گاهی اوقات روی طرف مقابل بار دارد و اثر می گذارد. در آیه بیست و یکم سوره روم، خداوند متعال برای زندگی مشترک سه تا ویژگی بیانفرمودند: «لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»؛ یعنی زندگی مشترک باید در این فضا قرار بگیرد؛ یعنی در آن آرامش و دوستی باشد، تبادل عاطفی رخ دهد. نه اینکه خدای نکرده، زندگی معرکه ای برای ناآرامی کردن، جنگیدن، دشمنی کردن، برای تنفر بشود. وقتی ما نابلد باشیم، همین است. ما اگر بخواهیم این زندگی را به یک ترازی برسانیم که این آرامش وجود داشته باشد، آن محبت و آن دوستی باشد، در اولین گام ما باید بتوانیم یک ارتباط خوبی را با همدیگر برقرار کنیم. مبدأ هرکاری یک ارتباط خوب است. البته خانواده خیلی موضوع پیچیده ای هم نیست. این هم نیست که ما فکر کنیم ممکن است از پس آن برنیاییم. اینها که تازه می روند رانندگی را یاد می گیرند، می خواهد دنده را عوض کند، به دنده نگاه می کند، ولی وقتی رفت و یک مقدار در این وادی قرار گرفت و یک مقدار تمرین کرد، یک وقت ها اصلا متوجه نمی شود که چه موقع دنده پنج رفت. وقتی کسی مهارت را بلد باشد، روی دنده سه می گذارد و می رود. از آن فضا لذت را می برد. دغدغه او این نیست که از این پیچ چطور بپیچم. در زندگی هم همین است.

  حجاب اجباری یا اختیاری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا