دل نوشته های شما

ساده اما صمیمی

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

توی یکی از جلساتی که برای دانش آموزان گذاشته بودند ؛ موقع جواب دادن به سوال یکی از بچه ها گفتم : ببین نازگلم
گفت خانم من نازگل نیستم
بقیه هم گفتن آره خانم اسمش لیلاست به اون قبلی هم که گفتی، نازگل نیست اسمش رضوانه ؛ یکی دستشو بلند کرد و گفت خانم منم بارانم
من ودوستم که بانی جلسه بود بابغض به هم نگاه کردیم .درد مشترکی در نگاهمون موج میزد
چگونه صداشون میکردن که نازگل براشون غریبه بود
چشمانم را به چشمان تک تک آنها دوختم وگفتم تو نازگل منی
گفتن یعنی همه؟
گفتیم: بله
نازگل یه اصطلاحه مثل گل دخترم . مثل ماه من . مثل عزیزم و….
شادی خاصی در چشمانشان موج میزد ولبخندی که قادر به کنترلش نبودند روی لبشان
واین برای من و دوستم دردناک بود که چرا واژه های عاطفی برای آنها غریبه بود

واژه های عاطفی در روابط بار عاطفی به همراه میاره
وقتی بارعاطفی درخونه جاری باشه ، دخترامون برا پرکردن خلا عاطفی خود به سمت هرکسی نمیرن
برای شروع از ادبیات عاطفی شروع کنیم
از سلام ماه من
صبحت به خیرعزیزم
خوابهای خوش ببینی گلکم و……..
شروع کنیم ….
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
درجلسات بعدی زودتراز اونا درمسجد حاضرمیشدیم .وقتی داخل میشدن به استقبالشون میرفتیم

کم کم یه گروه ثابت شدیم .کارهای فرهنگی شهرو انجام میدادن و….
خداروشکر امروز در بیمارستان و مدارس و….مشغول کارن و تکه کلام اکثرشون در دیدن دختران نوجوان ، نازگلم و گلهای همیشه بهاره

  خداحافظی اسفند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا