سبک زندگی پیامبر و اهل بیت

کفویت اقتصادی، یکی از شرایط لازم برای ازدواج

✍️درآمد خانواده ها باید متناسب باشد. اگر یکی از خــانواده‌ هـا خیلی پولدارتر باشــد، در هنگام مهمانی دادن و مهمانی رفتن و… مدام تنش ایجاد می‌شود.

♻️رســول اکــرم (ص) می‌فرمایند: کسی که بخاطر ثروت با کسی ازدواج کند، با همان هم بدبخت می‌شود.
💢اگر تناسب اقتصــادی نباشد؛ هنگام دعوا، فردی که پولدارتر هست دیگری را تحقیر می‌کند.

💢اگر می‌خواهی پولــدار شــوی، با یکی هــم سطــح خودت که دوست دارد پولدار شــود ازدواج کن و بعد با او رشد کن و با هم پولدار شوید.

💢یکی که همـه اش دنبـــال پول باشــد و یکی طرفــدار سادگــی باشد، در ازدواج به اختلاف می‌رسند. یکی جاه طلب و دنبال پول است، از با هم بودن می‌زند، تا پــول دربیارد.
💢البتـه این را هم اضافه کنم امروزه پســر باید عرضهٔ پول درآوردن را داشتــه باشــد.و صد البته از راههای مشروع و حلال

  نمود های مردم داری در دیدگاه اسلامی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا