احکام

شکیات نماز

شکیات

شک هایی که در نماز ایجاد می شود؛ سه دسته اند:

۱- شک های باطل؛ یعنی شک های که نماز را باطل می کند.

۲- شک هایی که نباید به آن ها اعتنا کنیم؛ و باید نماز را ادامه دهیم و نماز صحیح است.

۳- شک های صحیح؛ یعنی شک های که با انجام راه کارهایی نماز صحیح می شود.

اگر نماز گزار در تعداد رکعات نمازش شک کند باید چند ثانیه فکر کند اگر هنوز، آن شک در ذهنش باقی بود باید ببیند آن شک در کدام دسته قرار می گیرد.

‏‏شک‌های باطل‏

به شک هایی شک باطل می گویند که نماز گزار با مقداری فکر بداند بین تعداد رکعات نماز؛ دچار شک های باطل شده است، در این صورت می تواند  نماز را بر هم بزند  و مهمترین آن ها عبارتند از:

– شک در تعداد رکعات نماز های دو رکعتی یا سه رکعتی.

– شک در نماز های چهار رکعتی اگر شک کند یک رکعت خوانده یا بیشتر.

– شک در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجدۀ دوم،شک کند که ‏‎ ‎‏دو رکعت خوانده یا بیشتر.

– شکی که اصلا نداند چند رکعت نماز خوانده است.

‏‏شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد‏

 شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است:‏

‏‏- شک در چیزی که محل به‌جا آوردن آن، گذشته است، مثل آن که در رکوع ‏‎ ‎‏شک کند که«حمد»را خوانده یا نه.‏

  اجازه و عدم اجازه پدر و جد پدری در ازدواج
(احکام)

‏‏ – شک بعد از سلام نماز.‏

‏‏- شک بعد از گذشتن وقت نماز.‏

‏‏- شک کثیرالشک؛ یعنی کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند، یا در سه نماز پشت سر هم شک کند، کثیرالشک است.

‏‏- شک امام در شمارۀ رکعت‌های نماز در صورتی که مأموم شمارۀ آنها را بداند ‏‎ ‎‏و بالعکس.

‏- شک در نماز مستحبی.‏

شک های صحیح

شک هایی که در نماز پیش می آید و با انجام دستوراتی، نماز کامل می شود؛ شک های صحیح گویند

الف) شک هایی فقط بعد از سربرداشتن از سجده دوم ایجاد شود:

– بین دو و سه

–  بین دو و چهار

– بین دو و سه و چهار

– بین چهار و پنج

ب) شک های در حالت ایستاده ایجاد می شود:

– بین چهار و پنج

– بین سه و پنج

– بین سه و چهار و پنج

ج)  شکی که در هر جای نماز پیش می آید:

– بین سه و چهار

چه راهکارهایی برای شک، بعد از سر برداشتن از سجده دوم هست؟

فرمول کلی راهکارهای کامل شدن نماز از این قرار است:

۱-نماز باید چهار رکعتی باشد.

۲- یک طرف شک، عدد یک نباشد.

۳- بنا را بر عدد بیشتر می گذاریم، غیر از شک چهار و پنج که بنا را بر چهار می گذاریم.

۴- در شک های که دو طرف دارد برای تعیین تعداد رکعات نماز احتیاط، از تفریق کمک می گیریم. مثلا در شک بین دو و سه (۱=۲-۳) بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط می خوانیم.

۵- بلافاصله بعد از نماز؛ نماز احتیاط می خوانیم.

  احکام کارمندی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا