مناسبتی

شیراز من تسلیت

قلبهای زخمی
هموطن دردت را باکدامین واژه فریاد بزنم تا صدای ضجه ی من وتو شنیده شود
چه بی رحم و پست فطرت است آنکه به خاک وخونت کشید و قلبمان را داغدارتان کرد
و چه وحشی بودآنزمان که حرمت مقدساتمان را نیز شکستند

  روح خدا به خدا پیوست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا