دل نوشته های شما

صمیمانه با والدین

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

برای خانواده
صمیمانه با والدین

شما هم حتما این نکته ظریف رو شنیدید که : شمع به کبریت گفت ازتو میترسم چون تو قاتل من هستی
کبریت درپاسخش گفت : ازمن نترس ، از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی
والدین عزیز ؛ اندیشه ها وتفکراتی که درذهن و روح فرزندانمان پرورش دادیم یا میدهند اگر درست و به جا نباشد ، همین کار ریسمان با شمع را میکند
پس برای زندگی متعالی اندیشه های ناب را باشیوه های عالی در روح واندیشه فرزندانمان بکاریم ،کمک کنیم که درست اندیشیدن را بیاموزند و باتعقل زندگی کنند
ازرسانه های اجتماعی ونقش آنها درشخصیت سازی ، قهرمان سازی ، تغییر سبک زندگی و… غافل نباشیم و از بهترین منابع که به اصول دینی ما نزدیک است استفاده کنیم

به امید زندگیهای پرخیر برکت خانواده ها❤️

  شکر گذاری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا