حدیث روز

عارفانه های من با پروردگارم ❤️

💠 سپاس خدایی را که زیباترین عاشقانه هایم را با اوساختم ویک عمر طول کشید تا فهمیدم
حبیبا ، درخلوت دلم گاهی سرک بکش که جایی را که متعلق به تو بود، من گستاخانه به تصرف اغیاردرآوردم و چون غیوربودی و قیمت عشق میدانستی با نورایمانت مراازاین جهل رهاندی و دلم را میعادگاه خلوت عاشقی خودت کردی

💢 معبودا ، حی قیوم ، جاودانه در زمانه وزمانها ، مرا آنی وکمتراز آن ،به خودم وامگذار ؛که عنان نفس سرکشم را یارای هدایت نیستم و شدید محتاجم به نیم نگاهی از سرلطفت

♨️ انیس همیشه همراه! همیشه کنارم باش که تا توهستی، هیچ خوف واندوهی نیست

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  پنجشنبه های سامرایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا