تغذیه

عصبانیت و گیاهی آرام‌بخش

اکثرا وقتی عصبانی میشن قدرت تفکر ندارن.

یعنی نمیتونن درست فکر کنن که؛ چه کاری انجام بدن بهتره؟ چه حرفی بزنن بهتره؟!!!

⛔️ به خاطر همین، تو حالت عصبانیت، ممکنه هر حرفی بزنند، یا هر کاری بکنند!!!

👈ولی وقتی عصبانیتشون فروکش میکنه و آروم میشن، گاهی خودشون هم از حرف‌هایی که زدن یا کارهایی که کردن پشیمون میشن.

✅ همین اتفاق برای حضرت یونس هم افتاد.

یونس از دست قوم خودش عصبانی بود و کم‌صبر و بی‌طاقت شده بود.

به خاطر همین نتونست تصمیمِ درستی بگیره، با قوم خودش قهر کرد و رفت❗️

🕋 وذا النّون إِذ ذَّهب مغاضبًا(انبیاء/۸۷)
یونس‌ در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت.

💢یونس تو شکم ماهی🐬 از قهر کردنش پشیمون شد و توبه کرد، خدا هم نجاتش داد. ولی اون خسته و ناتوان شده بود.
اما بازم باید برمیگشت و رسالتش رو ادامه میداد

✅ حالا برای اینکه نیرو و توانش برگرده، آروم بشه و عصبانیتش فروکش کنه، نیاز به غذایی سبک و آرام‌بخش داشت.

خداوند برای اون حالتها و شرایطِ یونس، کدو رو انتخاب کرد؛
🕋
فنبذناه بالْعراء و هو سقيم
و أَنبتنا عليْه شجرةً مِنْ يقْطين
و أَرْسلناه إِلى‌ مائةِ أَلْف أَوْ يزيدونَ(صافات/۱۴۵_۱۴۷)
پس او را در حالى كه بيمار بود به زمين خشكى افكنديم.
و بر او بته‌اى از كدو رويانديم.
و او را (پس از بهبودى) به سوى يكصد هزار نفر بلكه يا بيش‌تر فرستاديم.
یونس بعد از استراحت و خوردن کدو دوباره برگشت و به رسالتش ادامه داد.

✅ یعنی اینکه کدو، 🎃🥒 غذایی آرام‌بخش است و درمانِ عصبانیت و کم‌صبری است.

  خاصیت سبزی خوردن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا