دل نوشته های شما

لطفاً به شایعات دامن نزنیم!!

✍️دلنوشته های من غریب
از خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

دلم می خواهد داد بزنم…!
آنقدر بلند
که آدم های گنگ و ناشنوا هم صدایم را بشنوند…
می خواهم بگویم: هموطن عزیزم…!!
لطفاً بیایی م به امام زمان )عج( قول بدهیم که عرق ملی به کشورمان و حق و حقیقت را زیر پا نگداریم… مبادا روزی نزد آن
حضرت شرمنده شویم…!
بیاییم …! به شایعات بیگانگان به ظاهر دلسوز ما، ولی در تاریکی و خفا خنجر بدست و دشمن سر سخت ما، دامن نزنیم و به
ضرر خود و آینده ی فرزندانمان عمل نکنیم…!
آنهایی که پراز نفرتند از وجود ما و جوانان عزیز ما…!
آن هایی که از اتحاد و وحدت وهمدلی وموفقیت ما ترس دارند و مانند بید به خود می لرزند…!
آنها نامسلمانند… !
آه و درد و فغان…!
آه از این شایع پراکنی دشمن…!

چه گران تمام می شود برایمان اگر به حیله ها ی دشمن علیه خودمان استفاده کرده و به گونه ای با نقشه های شومشان
همکاری کنیم …!
آه…! که بد جور می سوزد دلمان…
و چه درد ی می کشد سرمان…
کنده می شود از جا قلب مان….
مملوء از خون می شود، چشم هایمان…
سپید می شود تار تار موها ی سرمان، درست مثل موها ی سفید و یکدست مادر بزرگم …
و چه زود پیر وشکسته خواهیم شد. چندین سال بزرگتر از سن واقعی خودمان….
وقتی این شایعات دروغین و پوچ و بی اساس بیگانگان، به گوشمان می رسد و بد تر از اون مثل نقل و نبات دهان به دهان
توسط ما بازگو می شود و در بین ما می چرخد …!
دشمن سر سخت ما قانع نمی شود به چیز ی غیر از این …! یعنی نابودی ما !

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا