دل نوشته های شما

مادر مثل دریا …

🔹دلم دریا می خواهد!
دریایی برنگ خودش…
و
صوت دلنواز خورشید
را…
که هر از گاهی دلم را وا می دارد
به بال بال زدن…
و
کوبیدنش را
به در و دیوار قفس بی دریچه ی سینه ام …

🔸محال است فراموشش کنم…!
طلوعش را…

زمزمه هایش را
در گوشم که
یاد آور لالایی آرام بخش مادرم بود…

و صدای قیژقیژ مرغک هایش
وچشمی از جنس دریا
وساحلی که هر از گاهی
تر
می کند لب را از لبش و معتدل می شود لب تب دارش..
🔸ترانه ای لطیف که هر موج در دلم می سراید
و
خدایی که در آن نزدیکی ست…!

🔹دیده گانی که با عشق می نگرد
جمال و جبروتش را…
ودلی در تب و تاب،که ذوب شود در بی باکی و
پاکی دریا…!

🔻می خواهم دیگر تنگی سلولهای تن را حس نکنم…
سبکبال و بی پروا سوار بر موج بی انتها
آرام بگیرم در آغوش دریا!
دریایی که نماد تمام تمثیل های زیبای مادرم بود.!
مثل مادر… ❣️

✍️دل نوشته های من غریب
🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  خداحافظی اسفند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا