دل نوشته های شما

مادر مردها

من به تو مدیونم

تواز تمام دلبستگیهایت گذشتی تا من وامثال من به دلبستگیهایمان برسیم
وقتی فرزندت وشاید فرزندانت را از زیر قرآن روانه ی جنگ و دفاع از امنیت ومرزها میکردی و در دلت غوغا بود که شاید بازگشتی نباشد ؛ من آسوده در بستر گرم ونرمم درخواب بودم و خواب رویاهای پیش از خوابم را میدیدم
رویاهای من مدیون کابوس تنهایی های توست مادر شهید😔
این روزها درسالی که معنای چادر کشیدن از سر را ازنزدیک دیدم و وحشی گری
داعش صفتان و حامیانش را شاهد بودم ؛ برخودلرزیدم و ترسیدم ازاینکه مبادا سزای ناسپاسی ازتو این چنین مستمر باشد . هرکجا هستی ، درخانه یا آرامخانه ی ابدی ، یادرحال چشم انتظاری برای بازگشت مفقودالاثرت😔
برخود واجب میدانم که بر دستانت بوسه بزنم و طلب حلالیت کنم برای به فراموشی سپردن تو وامثال تو
تو بی شک لایق ستودنی ومن از سویدای دلم تو را میستایم و به تو و قهرمانان تو افتخارمیکنم .
🌸مادران شهدا روزتون مبارک 🌸

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  چشم ها مگر فریاد می زنند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا