مناسبتی

مخترع «آ با کلاه» درگذشت

🔹استاد حسین وحیدی، معلم پیشکسوت و چهره ماندگار ایران، امروز در سن ۹۷ سالگی دارفانی را وداع گفت.
🔹وی نخستین کسی بود که واژه «آ با کلاه» را ابداع کرد.
مخترع آباکلاه،‌رکوردارطولانی ترین زمان تدریس.
“استادحسین وحیدی” متولدهشتم اسفند۱۳۰۴درقزوین.
می گوید:اگرروزی بیایدکه آن روزدرس ندهم خسته می شوم ، تازمانی که نفس دارم می خواهم معلم باشم.
می گوید:معلمی عشق من است ، این دغدغه رادارم که جوانان موفق باشند، سعی کردم شاگردانم راصحیح تربیت کنم‌ وتحویل جامعه بدهم.
این معلم پیشکسوت میگوید:
مخترع آباکلاه من بودم ولی خودم نمیدانستم.
تلفظ الف مدی وانتقال آن به بچه هاسخت بود، خودم اسم الف مدی راآباکلاه گذاشتم واینطوربه بچه هادرس میدادم.
تدریسم باآهنگ بود.
الف هیچی نداره، ب یه نقطه داره ، باآهنگ درس میدادم وبچه هاپشت سرم‌تکرارمیکردند.
میگوید:
معلم بودن به تنهایی شرط نیست ، معلم بایدمربی باشد ،حوصله کندوبچه هاروبه روزباربیاورد.
دانش آموزی که سرکلاس نشسته است رابه ماسپرده اندوامانت است.
معلم باقلب مردم وباخداسروکاردارد
مقام معلم بالاست.
روحش شاد و یادش گرامی
🌹 تسلیت به جامعه فرهنگی..

  صدای ناله می آید؛ صدا از سوی آسمان است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا