مسابقه بزرگ یاران امین

به مسابقه بزرگ یاران امین خوش آمدید

برای شروع مشخصات خود را وارد کرده و به سوالات پاسخ بدهید
به تعدادی از برندگان خوش شانس مسابقه که پاسخ های صحیح را انتخاب کرده باشند به قید قرعه جوایزی تعلق خواهد گرفت
در وارد کردن مشخصات خود نهایت دقت را بکار ببرید بدیهی است در صورت عدم وارد کردن صحیح مشخصات جایزه ای تعلق نخواهد گرفت
مهلت شرکت در مسابقه تا انتهای خرداد سال 1400 می باشد
لازم به ذکر است هر فرد تنها یکبار میتواند در مسابقه شرکت کند
موفق باشید!

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
دکمه بازگشت به بالا