مسابقات امین یاوران - امین یاوران

به صفحه مسابقات یاران امین خوش آمدید

برای شرکت در هریک از مسابقات بر روی نام آن کلیک کنید

توجه ! هرکس یکبار میتونه در هر مسابقه شرکت کنه! در صورتیکه بیشتر از یکبار در مسابقه ای شرکت کنید(شرکت کردن نام و نام خانوادگی بیشتر از یکبار) کلا از اون مسابقه حذف میشید!!!!

در وارد کردن مشخصات  تون خیلی دقت کنید در صورت عدم وارد کردن صحیح مشخصات حتی اگر برنده شوید امکان ارتباط گرفتن با شما را نداریم

حداقل سن شرکت کنندگان در این مسابقه 18 سال و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد!