معرفی کتاب

معرفی کتاب وضعیت بی عاری

«وضعیت بی عاری» داستانی پر افت و خیز و پرماجراست. روایتی چندبعدی از عشق، جنگ، جغرافیای جنوب ایران، فرهنگ و رسوم مندائیان ساکن جنوب ایران و از همه مهم تر، دین شناسی صابئین مندائی. «حليمه» دختر مسلمانی که زندگی پرفراز و نشیبی داشته، به روایت داستانش می نشیند. تعریف می کند از دل باختنش به رام، پسر یکی از بزرگان آیین مندائی که چشم همه به اوست تا جهان را پر از خیروبرکت کند. داستان از زبان سیزده راوی روایت می شود و همگی در طول هم، ماجرای کلی رمان را پیش می برند. رام، عاشق حليمه می شود، اما دست تقدیر اجازه نمی دهد این دو به سادگی به هم برسند و عشق واقعی آنها، ماجراهای دیگری را برایشان رقم می زند. پایان داستان به جنگ تحمیلی ایران و عراق می رسد. اندوهی که این جنگ در دل حلیمه به پا می کند، دور از هرگونه تکرار و چندباره گویی، از زاویه تازه ای به توصیف جنگ می پردازد.

در تمام سطرهای کتاب، عشق بی اندازه حلیمه و رام به یکدیگر و بعدتر عشق حليمه به پسرانش، داستان را دارای لایه های عاطفی عمیقی می کند که مخاطب را با هنرمندی تمام، با خویش همراه می سازد.

در برشی از این کتاب می خوانیم: چون حواسش به نمازش بود، می توانستم نگاهش کنم. چشم های زیبایی داشت و صورتش با ریش، قشنگ بود. جلوتر رفتم. نمازش تمام شد. به من نگاه کرد. سلام کرد؛ جوابش را ندادم. گفت: «جواب سلام واجبه». خنده ام گرفت. لهجه داشت. بلند شدم بروم، اما انگار پایم در گل های کنار کارون فرو رفته بود.

  معرفی کتاب شنود

– مو اسمُم رامه . تا به حال دختری به زیبایی شما ندیدم. اسمتون چیه؟

رمان شامل ایدئولوژی و جهان بینی نویسنده است. نویسنده، معتقد است که همه ادیان یکی هستند و در خدمت انسان. از نقاط قوت داستان، زبان خوب و شخصیت پردازی های مناسب است. داستان از زبان راویان مختلفی روایت می شود. هرکدام از شخصیت ها، با زبان خودش، خودش را می شناساند و مخاطب می تواند با آنها به راحتی ارتباط بگیرد. البته برخی از شخصیت ها هم خوب از کار درنیامده اند و شاید هم در داستان اضافی اند؛ اما اغلب شخصیت ها و تیپ هایشان، واقعی و جذاب اند.

این کتاب توسط انتشارات شهرستان ادب در ۳۲۷ صفحه منتشر شده است.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا