دل نوشته های شما

معنویت درمانی

در خانه های خود روزانه چند آیه از قرآن راتلاوت کنیم . واگر برترجمه آن هم نظری بیندازیم که نور علی نورمیشود

صبحمان رابا نام ویادخداوند شروع کنیم وبدون اینکه خجالت بکشیم بلند بگوئیم خداوندا روزم را آغازمیکنم باتوکل به اسم اعظمت . کودکان ما نیزیادمیگیرند وتکرارمیکنند

درحضور خانواده به خصوص کودکان با افراد سالمند به ویژه پدربزرگها ومادربزرگها تماس بگیریم وجویای حال آنهاشویم

سعی کنیم کتابخوانی به خصوص کتب تعلیمی و مرتبط با اصول وعقاید وتربیت دینی خودرا دربرنامه ی هفتگی خود قرار دهیم

همت کنیم جلسات مذهبی و روضه ی خانگی را یکبارهم که شده به خانه ی خود بیاوریم

اسلام کاملترین دین است . پس سعی کنیم با انجام فرامینش درزمره ی سعادتمندان قراربگیریم

ان شاء الله

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  دنیای رنگی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا