دل نوشته های شما

مناجات شبانه

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

پروردگارا تورا سپاس وحمد بی کران به حرمت آنچه دادی ومیبینم وآنچه دادی ومن از دیدنش نابینام
مهربان خالق من ،ازتوخواهانم مرابه آنی وکمتراز آن، به خودم وامگذاری که فرعون نفسم ،طغیان کند و ادعای منیت کنم ، زیرا زمانی که منیت سرباز کند ، و سرکش شود ، انسانیت قربانی خواسته هایش میشود
یگانه معبودم ، مرا از بندگان درگاهت قرار ده و شوق عبادت خالصانه درخلوتی عارفانه را نصیبم کن، که من گدایی ِ درگاه تورا ، قرین سلطنت سلیمان میدانم
رهایم نکن و چاره ی دل ِ تنگم در دلتنگیهایم باش ، زیرا اگر تو نباشی من از پسِ غیر برنیایم ، دل رابه توسپردم نگهبانش باش

  خالقا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا