دل نوشته های شما

مناجات شبانه

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

بارالها امشب هم فرا رسید تا بهانه ایی باشد ؛ توراسپاس گویم درخلوت عاشقانه من وتو
محبوبا دراین شب پائیزی گذران یک روز که سلامت درکنارعزیزانم بودم و روزم را باتمام خوب وبد سپری کردم واین لحظه ازآرامش شبش زانو زدم درمقابل تو تاتورا سپاس گویم ؛حلاوتی در قلبم رخنه کرده که تورا میطلبد که همیشه باشی

تورا سپاس میگویم. به خاطر بودنهایت .
تورا سپاس به خاطر آنچه دادی و درکنارم مراقبشان هستی
سپاس ای محبوبی که با تو دلم از هیچ چیز وهیچ کس نمیترسه
سپاس به خاطر آرامش قلبم
آرامشی که دارمش چون میدانم توکنارمی ومرا به خودم واگذارنمیکنی حتی جاهایی که بد کردم
پس کنارم باش و یاریم کن
آمین ای بهترین دارایی من

  روز هجران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا