دل نوشته های شما

مهرورزی

دلتنگی برای آنهایی که زیر خروارها خاک نهفته اند ؛ این حقیقت رابه ما گوشزد میکند که وقت تنگ است ، ابراز احساساتمان را به فردای نامعلوم موکول نکنیم
ساعاتی را عاشقانه درکنارهم بنشینیم و حرف بزنیم
به تماشای طبیعت برویم
زیر باران خدا قدم بزنیم . به تمام موجودات مهر بورزیم
دستان هم را بگیریم و گرمای وجود همدیگر را درک کنیم
از لذت باهم بودن حرف بزنیم و ارزش بااوبودن را برایش بگوییم تا بداند از ارزشمندترین داراییهای ماست.
اجازه ندهیم دیر شود و فاصله ای ایجادشود و حرفهای ناگفته ته قلبمان سنگینی کند . محبت بورزیم تا جهان پیرامونمان پرشوداز نیکی.

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  یادش بخیر! قبل ترها چه روزگاری داشتیم…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا