ماه رمضان

مهمترین آداب روزه داری

پرهیز از حرام های خدا

امام علی (ع): گفتم: ای پیامبر خدا! برترین کارها در این ماه چیست؟ فرمود: ای ابو الحسن! «برترین کارها در این ماه، پرهیز از حرام های خداست».

 پیامبر خدا (ص)فرمود: خداوند می فرماید: «هر کس اعضایش از حرام های من، روزه دار نباشد، نیازی نیست که به خاطر من، خوراک و نوشیدنی اش را ترک کند»

امام باقر(ع) : پیامبر خدا به جابر بن عبد الله فرمود: «ای جابر! این، ماه رمضان است. هر کس روزش را روزه بدارد و بخشی از شبش را به عبادت برخیزد و شکم و شهوتش را پاک نگه دارد و زبانش را حفظ کند، از گناهانش بیرون می شود، آن گونه که از این ماه بیرون می شود».

جابر گفت: ای پیامبر خدا! این سخن ، چه نیکوست!

پرهیز از غیبت کردن

پیامبر خدا (ص): روزه دار، تا وقتی که از مسلمانی غیبت نکند، در حال عبادت است، هر چند در بسترش خفته باشد. پیامبر خدا (ص) : هر گاه روزه داز غیبت کند، روزه اش را گشوده است.

پیامبر خدا (ص): هر کس درباره مرد و زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز، نماز و روزه اش را نمی پذیرد، مگر آن که آن شخص از وی درگذرد.

مسند أبی یعلی – به نقل از عبید، غلام پیامبر خدا – : دو زن، روزه بودند ودرباره مردم غیبت می کردند. پیامبر خدا ظرفی طلبید و به آن دو گفت: «قی کنید». آن دو، چرک و خون و گوشت تازه، قی کردند.

  علامت قبولی روزه

سپس فرمود: «این دو زن با حلال روزه گرفتند؛ اما با حرام افطار کردند».

پرهیز از دشنام دادن

امام صادق (ع) : پدرم فرمود : «پیامبر خدا شنید که زنی روزه دار، کنیز خود را دشنام می‌دهد. پس، غذایی طلب کرد و به او گفت: «بخور» .

زن گفت: من روزه ام، ای پیامبر خدا! 

فرمود: «چگونه روزه ای، که کنیزت را دشنام دادی؟! روزه، تنها نخوردن غذا و نوشیدنی نیست و همانا خداوند، روزه را حجابی در برابر کار و سخن زشت قرار داده، که روزه دار با آن، روزه را افطار می کند. روزه داران، چه اندک اند و گرسنگان چه بسیار!»

پرهیز از دروغ

امام باقر(ع): دروغ، روزه را باطل می کند؛ همچنین نگاهِ پس از نگاه؛ و همۀ [گونه های] ستم: اندکش و بسیارش.

پرهیز از ریا

پیامبر خدا (ص): هر کس ریاکارانه روزه بگیرد، شرک ورزیده است.

پرهیز از هر چه خدا خوش نمی دارد

پیامبر خدا(ص) : روزه، تنها پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست. همانا روزه ، پرهیز از بیهوده‌گویی و دشنام دادن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا